Nieuw pensioen bij Shell

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is, na instemming door de Eerste Kamer, per 30 mei van kracht geworden. De Centrale Ondernemingsraad (COR) en Shell Nederland (SN) als de sociale partners zijn het onderhandelingsproces gestart om te komen tot een nieuwe pensioenregeling en de transitie daarnaartoe. Voeks heeft als representatieve vereniging van pensioengerechtigden en oud-Shell werknemers daarbij een wettelijk hoorrecht.

Bekijk de video van de COR Voorzitter
Op onze website nieuwpensioenbijshell.nl vind je alle belangrijke informatie over de Wet toekomst pensioenen, actuele ontwikkelingen en mogelijke scenario’s voor de toekomst. Bekijk hier ook de videoboodschap van de COR Voorzitter over het onderhandelingsproces naar de nieuwe pensioenregeling.

Dit gaat er de komende tijd gebeuren
De verwachte tijdlijn:

  • augustus – september: onderhandelingen tussen SN en COR naar een voorlopige overeenkomst/akkoord op hoofdlijnen.
  • november: formele publicatie van het voorstel door SN.
  • december: formele stemming van de COR. SN zal dan ook het definitieve voorstel delen met het pensioenfonds voor toetsing op de wet, uitvoerbaarheid en evenwichtigheid voor alle deelnemers.

Nieuw pensioen bij shell