Nieuwe website Pensioenakkoord

Per 1 juli 2023 is de nieuwe Wet toekomst pensioenen (Wtp) in werking getreden. Bijna alle pensioenregelingen in Nederland moeten worden aangepast. Ook die van Shell. Lees het bericht van Frans Everts, president-directeur Shell Nederland, om je te informeren over de stappen die we nemen.

PensioenUpdate: bericht van Frans Everts

Blijf op de hoogte: informeer je
Welke gevolgen de wijzigingen voor jou persoonlijk gaan hebben, hangt nog van veel factoren
af. Op dit moment is dat nog niet duidelijk. Op www.nieuwpensioenbijshell.nl vind je belangrijke informatie over de Wet toekomst pensioenen, actuele ontwikkelingen en mogelijke
scenario’s voor de toekomst.

Nieuw pensioen bij shell