Resultaat CVP

Neemt u deel aan de SNPS-pensioenregeling en/of aan de Shell Nettopensioenregeling en gekozen voor deelname aan het Collectief Variabel Pensioen (CVP)? Dan heeft u bericht ontvangen over de resultaten die behaald zijn in 2022. En wat dit betekent voor de hoogte van uw pensioen.

In de afgelopen jaren zijn in het CVP de volgende resultaten bereikt.
De resultaten - winsten en verliezen - worden gespreid over 5 jaar in uw pensioen verwerkt. Zo worden grote schommelingen in uw pensioen voorkomen, maar zal uw pensioen van jaar tot jaar wel enigszins in hoogte variëren. Een variabel pensioen levert naar verwachting op termijn een hoger pensioen op dan een vaste uitkering. Maar in slechte tijden is er ook een risico dat een variabele uitkering lager wordt dan een vaste uitkering was geweest.

De resultaten van de SNPS bruto pensioenregeling en de SNPS netto pensioenregeling
Jaar SNPS bruto pensioenregeling SNPS netto pensioenregeling
2022 -5,61%  -5,655%
2021 +5,26% +5,92%
2020 +0,96% +0,32%
2019 +3,02% +2,77%
2018  -2,30%  -2,50%

2022: sterke inflatie en negatief sentiment beurzen
Het jaar 2022 was in meerdere opzichten een bijzonder beleggingsjaar. De rente steeg hard als gevolg van de sterk gestegen inflatie en de meeste beleggingscategorieën sloten het jaar af met een fors negatief rendement. Het was voor het eerst in decennia dat zowel aandelen als staatsobligaties gelijktijdig een negatief rendement lieten zien. De oorlog in Oekraïne en de mede daardoor sterke stijging van de inflatie, zorgden voor dit negatieve sentiment. In humaan opzicht, maar ook in beleggingsopzicht, was 2022 een jaar om snel te vergeten.

Negatief rendement in 2022 wordt gespreid over 5 jaar
De CVP portefeuille belegt in een mix van zakelijke waarden, zoals aandelen, en vastrentende waarden. De beleggingen in vastrentende waarden zijn met name bedoeld om de pensioenuitkering – die ook gevoelig is voor renteveranderingen – enigszins stabiel te houden. De zakelijke waarden moeten er op termijn met name voor zorgen dat de pensioenuitkering gemiddeld genomen stijgt. Als we alle factoren bij elkaar optellen, inclusief het effect van de rente op de pensioenuitkering, dan is het effect van 2022 dat de pensioenuitkering met ruim 5% zou dalen. Dit resultaat wordt echter over 5 jaar uitgesmeerd: één vijfde van het negatieve resultaat werkt dus door in de pensioenuitkering van de komende 5 jaar.

Ook de resultaten van de voorgaande jaren worden over een periode van vijf jaar uitgesmeerd. Zo was het resultaat op de pensioenuitkering in 2021 juist ruim 5% positief. Zat u in 2021 ook al in het CVP? Dan wordt het negatieve resultaat van 2022 dus ongeveer weggestreept tegenover het positieve resultaat over 2021.

Koopkracht op de lange termijn
Met de innovatieve pensioenregeling van Shell proberen we uw pensioen gemiddeld genomen te laten stijgen. In tijden van een zeer sterke stijging van de inflatie, zoals in 2022, beweegt uw pensioenuitkering niet 1-op-1 mee met de inflatie. Daar zijn de beleggingen niet op ingericht.

Meer lezen over het CVP en spreiding van resultaten.