Benoeming leden Verantwoordingsorgaan SSPF

Het Verantwoordingsorgaan (VO) van Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) heeft per 1 juli nieuwe vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden, de werkgever en de werknemers.

  • Namens de pensioengerechtigden
  • Er zijn twee nieuwe vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden: mevrouw Delia Wind en de heer Frans Lacon. Daarnaast zijn de heer Henk Burks en de heer Roland Wanders herbenoemd. De heer Henk Krijgsman treedt per 1 juli terug. Hij heeft zijn maximale zittingstermijn in het VO bereikt. Als pensioengerechtigde bij SSPF heb je hier eind mei/begin juni een mail of brief over ontvangen.

  • Namens de werkgever
  • Mevrouw Sophie van Sadelhoff is de nieuwe vertegenwoordiger namens de werkgever. Hiervoor vinden geen verkiezingen plaats. De werkgever draagt deze kandidaat rechtstreeks voor. Mevrouw Marloes Michon treedt per 1 juli terug. Zij heeft de maximale zittingstermijn in het VO bereikt.

  • Namens de werknemers
  • De heer Jan Lunenborg is per 1 juli herbenoemd als vertegenwoordiger van de werknemers. Hierover zijn alle deelnemers geïnformeerd via het intranet van Shell. De heer Ben van den Berg treedt per 1 juli terug als vertegenwoordiger namens de werknemers. Hij heeft zijn maximale zittingstermijn in het VO bereikt. Zijn zetel komt ter beschikking aan de pensioengerechtigden, vanwege de onderlinge getalsverhoudingen. De zetel is dan ook per 1 juli ingevuld door een pensioengerechtigde (zie hierboven).

Wij bedanken Henk, Marloes en Ben voor hun inzet en wensen Delia, Frans, Henk, Roland, Sophie en Jan veel succes.

MEER OVER HET VERANTWOORDINGSORGAAN