Vacatures Verantwoordingsorgaan SSPF

Er zijn 4 vacatures beschikbaar gekomen in het Verantwoordingsorgaan (VO) van SSPF. Bestemd voor vertegenwoordigers namens pensioengerechtigden.

Voeks draagt voorkeurskandidaten voor
Voeks (vereniging voor oud-medewerkers) mag bij vacatures voor vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden voorkeurskandidaten voordragen. Als kandidaat-leden draagt Voeks nu graag mevrouw Delia Wind en de heer Frans Lacon voor als nieuwe leden en voor herbenoeming de heer Henk Burks en de heer Roland Wanders.

Vervolgprocedure verkiezing
Melden zich voor 28 juni geen tegenkandidaten? Dan is volgens de statuten van SSPF de voorkeurskandidaat van Voeks verkozen. Een tegenkandidaat moet zich schriftelijk melden bij het bestuur van SSPF en:

  • De steun hebben van ten minste 40 pensioengerechtigden die op dit moment pensioen ontvangen van SSPF. Hiervoor is een handtekeningenlijst nodig.
  • Voldoen aan het profiel (competentievisie) voor leden van het VO.

Melden zich één of meerdere tegenkandidaten, dan volgt er een stemming onder alle pensioengerechtigden. Dit is vastgelegd in het verkiezingsreglement.

Meer informatie krijg je per brief of e-mail
Ben je pensioengerechtigd bij SSPF? Dan krijg je binnenkort meer informatie over de verkiezing. Daar lees je ook meer over de achtergrond van de voorgedragen kandidaten.