Hoe staat je SNPS pensioen ervoor?

Bouw je pensioen op bij SNPS? Eind april ontvang je je nieuwe waardeoverzicht in mijn-Shellpensioen. Daar vind je de stand van je opgebouwde pensioenkapitaal per 31 maart 2023.

We beleggen je pensioenkapitaal voor de lange termijn
SNPS laat zich niet leiden door de korte termijn ontwikkelingen, maar belegt voor de lange termijn. Zo beperken we risico’s en vergroten we de kans op een positief rendement.

Wat gebeurde er op de financiële markten?
Het eerste kwartaal van 2023 was turbulent en dat kwam voornamelijk door de laatste maand. In maart werden beleggers opgeschrikt door het faillissement van de Amerikaanse Sillicon Valley Bank en door de problemen bij andere Amerikaanse banken. Vervolgens kwam Credit Suisse onder enorme druk te staan, waardoor Credit Suisse werd overgenomen door UBS (Union Bank of Switzerland). De (kapitaalmarkt)rente schommelde flink in het eerste kwartaal. Eerst daalde de rente door de verwachting van de piek van de inflatie. Daarna steeg de rente weer omdat de kerninflatie in Europa en de Verenigde Staten hoog bleef. Uiteindelijk daalde de rente in maart door de onrust in de bankensector. Een eventuele nieuwe bankencrisis kan namelijk een flinke rem zetten op de economische groei. Ondanks deze gebeurtenissen, laten de aandelen van het eerste kwartaal van 2023 een plus zien.

Wat betekent dat voor jouw pensioen?
Je verwachte pensioenuitkering wordt bepaald door zowel de hoogte van je pensioenkapitaal als de rente. Een positief rendement op de beleggingen betekent een hoger pensioenkapitaal. Maar of dit zich ook vertaalt in een hogere pensioenuitkering, hangt af van de rente. De rente bepaalt namelijk hoeveel pensioenuitkering je kunt kopen met je pensioenkapitaal. Een lagere rente betekent een lagere pensioenuitkering. Wat de impact van het rendement en de rente is op jouw pensioen, verschilt per persoon.

Aan het eind van het eerste kwartaal zien we over het algemeen een stijging van het pensioenkapitaal ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. Wil je weten wat de impact voor jouw pensioen is? De actuele stand van je pensioen vind je op mijn-Shellpensioen onder ‘hoe ontwikkelt uw kapitaal zich’. Je waardeoverzicht geeft een momentopname van eind maart 2023.

Wat kun je zelf doen? Bepaal je beleggingsprofiel
Je hebt zelf ook invloed op de waarde van je pensioen. Je kunt namelijk een beleggingsprofiel bepalen: defensief, neutraal of offensief. Je pensioenkapitaal kan hierdoor hoger uitvallen, maar ook lager. Door je eigen pensioenkapitaal en -verwachtingen regelmatig te bekijken, leer je meer over je pensioen en zorg je dat jouw pensioen aansluit op jouw situatie. Meer lezen over hoe dit werkt en wat de opbrengsten van de afgelopen jaren zijn? Lees het artikel met onze beleggingsexpert.

Werk je bij Shell? Je kunt via je werkgever persoonlijk financieel advies regelen
Je financiële welzijn is een essentieel onderdeel van je totale welzijn. Daar helpt Shell je graag bij. Om meer inzicht te krijgen in jouw financiële situatie en je plannen en doelen te realiseren, is er vanuit je persoonlijke budget (POZB) persoonlijk financieel advies beschikbaar. Meer informatie vind je op de website van je werkgever.