Samenwerking Shell pensioenfondsen met Achmea verlengd

De Shell pensioenfondsen SNPS en SSPF hebben de samenwerking met Achmea verlengd tot 1 januari 2030. Achmea Pensioenservices verzorgt de pensioenadministratie voor beide Shell-fondsen en Achmea Investment Management verzorgt het vermogensbeheer voor SNPS. Met deze verlenging onderstrepen beide partijen het grote belang van strategisch partnerschap. In aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel is het bestendigen van de samenwerking een belangrijke stap voor Achmea en de Shell pensioenfondsen.

Vooroplopen met innovaties
De samenwerking tussen de Shell pensioenfondsen en Achmea startte in 2013 met het ontwerp en de inrichting van een van de eerste pensioenregelingen in Nederland onder de Wet verbeterde premieregeling (Wvp). In 2017 werd via het Collectief Variabel Pensioen (CVP) de propositie van doorbeleggen na pensioendatum ontwikkeld. Daarmee werd feitelijk al invulling gegeven aan de collectieve variant van de flexibele premieregeling uit de Wet toekomst pensioenen (Wtp). De afgelopen jaren is met succes de administratie en het vermogensbeheer uitgevoerd van een flexibele premieregeling met collectieve risicodeling in de uitkeringsfase.

De Shell pensioenfondsen zijn als strategisch partner belangrijk voor Achmea Pensioenservices, ook bij het professionaliseren van haar dienstverlening aan andere klanten. Zo wonnen de Shell pensioenfondsen, ondersteund door Achmea, vorig jaar de Pensioen Pro Communicatie Award voor innovatie op het gebied van deelnemercommunicatie. Andere klanten kunnen profiteren van de opgedane ervaring.

Voorbereiding op de toekomst
Kenan Yildirim, algemeen directeur Shell Pensioenfondsen: “Samen met Achmea heeft SNPS inmiddels ruime ervaring opgedaan met de uitvoering van een innovatieve DC-regeling met collectieve risicodeling. We zijn blij dat Achmea vanaf het allereerste moment proactief de CVP-regeling heeft ondersteund. Daarnaast heeft Achmea ruime expertise in de uitvoering van de bestaande SSPF middelloonregeling. Zo kunnen de Shell pensioenfondsen zich beter voorbereiden op mogelijke veranderingen door de Wet toekomst pensioenen en zijn we beter in staat de nieuwe wet tijdig te implementeren.”

Daphne de Kluis, lid Raad van Bestuur Achmea: “Onze gezamenlijke ervaringen met de CVP-regeling vormt een goede basis voor de transitie naar de nieuwe pensioenregelingen. We zijn vanzelfsprekend blij dat de Shell pensioenfondsen vertrouwen hebben in de aanpak van Achmea en zien uit naar een succesvol vervolg van onze samenwerking.“