Hoe staat je SNPS pensioen ervoor?

Bouw je pensioen op bij SNPS? Eind januari ontvang je je nieuwe waardeoverzicht in mijn-Shellpensioen. Daar vind je de stand van je opgebouwde pensioenkapitaal per 31 december 2022.

We beleggen je pensioenkapitaal voor de lange termijn
SNPS laat zich niet leiden door de korte termijn ontwikkelingen, maar belegt voor de lange termijn. Zo beperken we risico’s en vergroten we de kans op een positief rendement. Het is niet zo dat eventuele tegenvallers op de aandelenmarkt onmiddellijk zorgen voor een lagere (verwachte) pensioenuitkering. Je verwachte pensioenuitkering wordt namelijk bepaald door zowel de hoogte van je pensioenkapitaal als de rente.

Wat gebeurde er op de financiële markten?
Het jaar 2022 was in meerdere opzichten memorabel. Zowel aandelen, kredietobligaties als staatsobligaties sloten het jaar met forse verliezen af. Het is voor het eerst in decennia dat zowel aandelen als staatsobligaties gelijktijdig een negatief rendement behaalden. Dit had alles te maken met de sterk gestegen inflatie, die mede veroorzaakt werd door de oorlog in Oekraïne. Om de inflatie tegen te gaan, verhoogden centrale banken de korte rente. Ook de lange rente op de kapitaalmarkten steeg sterk.

Wat betekent dat voor jouw pensioen?
Een negatief rendement op de beleggingen betekent een lager pensioenkapitaal. Maar, er is ook goed nieuws. De rente bepaalt hoeveel pensioenuitkering je kunt kopen met je pensioenkapitaal. Zo betekent een hogere rente een hogere pensioenuitkering. Wat de impact van het rendement en de rente is op jouw pensioen, verschilt per persoon. Ondanks de ontwikkelingen op de financiële markten zien we over het algemeen een stijging van het pensioenkapitaal ten opzichte van het derde kwartaal van 2022. Wil je weten wat de impact voor jouw pensioen is? De actuele stand van je pensioen vind je op mijn-Shellpensioen onder ‘hoe ontwikkelt uw kapitaal zich’. Je waardeoverzicht geeft een momentopname van eind 2022.

Wat kun je zelf doen? Bepaal je beleggingsprofiel
Je hebt zelf ook invloed op de waarde van je pensioen. Je kunt namelijk een beleggingsprofiel kiezen: defensief, neutraal of offensief. Je pensioenkapitaal kan door je keuze hoger uitvallen, maar ook lager. Door je eigen pensioenkapitaal en -verwachtingen regelmatig te bekijken, leer je meer over je pensioen en zorg je dat jouw pensioen aansluit op jouw situatie. Meer lezen over hoe dit werkt en wat de opbrengsten van de afgelopen jaren zijn? Lees het artikel met onze beleggingsexpert.

Werk je bij Shell? Je kunt via je werkgever persoonlijk financieel advies regelen
Je financiële welzijn is een essentieel onderdeel van je totale welzijn. Daar helpt Shell je graag bij. Om meer inzicht te krijgen in jouw financiële situatie en je plannen en doelen te realiseren, is er vanuit je persoonlijke budget (POZB) persoonlijk financieel advies beschikbaar. Meer informatie vind je op de website van je werkgever.