Update nieuwe pensioenstelsel

Op 22 december 2022 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet Toekomst (WTP) met 93 stemmen voor en 48 stemmen tegen aangenomen. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer voor verdere behandeling. Lees meer.

Zodra de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt, treedt de wet in werking
Het beoogde moment van inwerkingtreding is 1 juli 2023. De uiterste implementatiedatum voor wijziging van bestaande pensioenregelingen blijft op dit moment 1 januari 2027.

Wij houden jullie uiteraard op de hoogte over verdere ontwikkelingen
Ondertussen gaat Shell, als werkgever, gewoon door met de voorbereidingen van de mogelijke aanpassingen en de verkennende gesprekken daarover met de Centrale Ondernemingsraad.