Wordt mijn pensioen bij SSPF verhoogd?

Ontvang je een pensioenuitkering? Dan wordt je pensioen in veel gevallen verhoogd. Dit heet indexatie. Of dat voor jou geldt, hangt af van het soort pensioen dat je krijgt. Ook kan de hoogte van de indexatie verschillen. Je ontvangt daarom begin februari een brief over de verhoging van jouw pensioen.

Ontvang je pensioen van SSPF óf werk je niet meer bij Shell en ontvang je nog geen pensioen?
Elk jaar probeert het bestuur van SSPF je pensioen te laten meestijgen. Zo heeft het SSPF-bestuur in 2022 zowel een indexatie van 5% als een inhaalindexatie van 0,7% toegekend. Of je deze verhoging in 2022 hebt gekregen hangt af van het soort pensioen dat je ontvangt. Werkte jij of je partner tot 1 februari 2022 bij Shell? Dan heb je geen verhoging gemist. Jouw pensioen werd daarom in 2022 alleen verhoogd met 5%.

Indexeren kan uiteraard alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is. De stijging is daarom niet gegarandeerd. Het bestuur besluit ieder jaar of het mogelijk is om de pensioenen te verhogen.

Na rijp beraad heeft het bestuur besloten om voor 2023 een indexatie van 8% toe te kennen
Of je 8% indexatie ontvangt, hangt af van het soort pensioen dat je ontvangt. Je leest in je persoonlijke brief welke verhoging voor jou geldt. De verhoging van jouw pensioen vindt plaats per 1 februari en wordt uitbetaald in maart. In het najaar van 2023 beoordeelt het bestuur de eventuele toekenning van extra indexatie. Hierbij wordt de gewijzigde berekening van de inflatie door het Centraal Bureau voor de Statistiek gebruikt.

Indexatie als je werkt en pensioen opbouwt bij SSPF
Als je pensioen opbouwt, wordt je opgebouwde pensioen in 2023 en 2024 onvoorwaardelijk verhoogd met 2,0% per jaar. Dit heet indexatie en vindt jaarlijks plaats op 1 februari.
Mocht door Shell Nederland worden besloten tot wijziging van het indexatiebeleid voor actieven, dan zal de werkgever hierover werknemers in actieve dienst informeren.

Hoe verhoudt de indexatie van SSPF zich tot andere pensioenfondsen in NL?
SSPF is ultimo 2022 volledig “bij” met alle indexaties, dat wil zeggen dat alle inhaalindexaties zijn gedaan en er geen indexatieachterstanden zijn voor onze gepensioneerden.

Zoals uit de vergelijking blijkt met de 5 (grootste) pensioenfondsen in Nederland, heeft SSPF een goed indexatie-resultaat gehaald in de afgelopen jaren.

SSPF Cumulatieve indexatie

Zorg je ervoor dat je gegevens bij ons bekend zijn?
Dan kunnen wij je goed informeren. Je controleert en wijzigt je gegevens via mijn-Shellpensioen.nl.

Lees meer over het indexatiebeleid van SSPF.