Vacature Verantwoordingsorgaan SSPF

Er is een vacature beschikbaar gekomen in het Verantwoordingsorgaan (VO) van SSPF. De zittingstermijn van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden loopt op 1 januari 2023 af. Deze vertegenwoordiger wordt voorgesteld voor herbenoeming.

Voeks draagt een voorkeurskandidaat voor
Voeks heeft bij vacatures voor het VO een recht namens de pensioengerechtigden kandidaten voor te dragen. Voeks draagt graag een voorkeurskandidaat voor herbenoeming voor: Gerard Hertogh.

Vervolgprocedure
Melden zich voor 29 december 2022 geen tegenkandidaten? Dan wordt volgens de statuten van SSPF de voorkeurskandidaat herkozen. Een tegenkandidaat moet zich schriftelijk melden bij het Bestuur van SSPF en voldoen aan de volgende eisen:

  • Steun van ten minste 40 pensioengerechtigden die op dit moment pensioen ontvangen van SSPF. Hiervoor is een handtekeningenlijst nodig.
  • Voldoen aan het profiel (competentievisie) voor leden van het VO.

Melden zich één of meerdere tegenkandidaten voor 29 december 2022 dan houdt het Bestuur van SSPF een stemming onder alle pensioengerechtigden. Dit is vastgelegd in het verkiezingsreglement.

Meer informatie krijg je per brief of e-mail
Ben je pensioengerechtigd bij SSPF? Dan krijg je hier binnenkort meer informatie over. In de bijlage die je dan krijgt, lees je meer over de achtergrond van de voorgedragen kandidaat.