Benoeming lid Verantwoordingsorgaan SSPF

Het Verantwoordingsorgaan (VO) van Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) krijgt per 1 december een nieuwe vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden: mevrouw Jenneke Boerman. Jolanda Messerschmidt treedt per 1 december terug.

Als pensioengerechtigde bij SSPF heb je hier in oktober een mail of brief over ontvangen.

Wij bedanken Jolanda voor haar inzet en wensen Jenneke veel succes.

MEER OVER HET VERANTWOORDINGSORGAAN SSPF