Extra uitleg bij de bedragen op je UPO

Eind april heb je je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ontvangen. Het kan zijn dat het geprojecteerde bedrag op je UPO lager is dan eerdere jaren. Hoe dat komt en wat het betekent, lees je hier.

Elk jaar ontvang je een Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
Op je UPO lees je hoeveel pensioenkapitaal je hebt opgebouwd. En wat je de komende jaren naar verwachting nog opbouwt. Ook lees je hoeveel pensioen je hiermee later naar verwachting kunt krijgen.

Hoeveel pensioen je precies krijgt, ligt vooraf niet vast
Alle door jou en door de werkgever ingelegde premie beleggen wij voor jou. Daarmee bouw je ieder jaar een stuk pensioenkapitaal op. Hiervan koop je op je pensioendatum jouw pensioen aan. Hoeveel pensioen je precies krijgt, ligt daarom niet vooraf vast. De waarde van de beleggingen kan immers veranderen. Hoeveel pensioen je kunt kopen, hangt onder andere af van jouw totaal opgebouwde pensioenkapitaal, de rentestand en de levensverwachting op het moment dat je met pensioen gaat.

Voor de berekening van je verwachte pensioen in je UPO gelden voorschriften

1. Pensioenfondsen zijn verplicht om te rekenen met scenario’s van De Nederlandsche Bank (DNB)
Om je verwachte pensioen te berekenen gebruiken we de scenario’s van DNB. Deze scenario’s bevatten onder andere economische verwachtingen over de rente en inflatie. Elk jaar worden de scenario’s aangepast door DNB.

2. Pensioenfondsen stellen het UPO op volgens de handleiding van de Pensioenfederatie
In de handleiding staat voorgeschreven hoe om te gaan met loonontwikkelingen. Zo geven we ook een inschatting van je verwachte pensioen als je blijft doorwerken. Dat zie je bij 'Inschatting van uw aan te kopen pensioen als u blijft werken'. In die berekening mogen we geen rekening meer houden met een toekomstige positieve ontwikkeling van je loon. De afgelopen 2 jaar hebben we in je UPO wel rekening gehouden met te verwachten loonstijgingen. Hierdoor kan het zijn dat het verwachte pensioen als je blijft werken, dit jaar lager is dan vorig jaar.

We geven ook een inschatting van je pensioen als je blijft werken en als het mee- of tegenzit. Dat zie je bij 'Wat als het mee- of tegenzit?'. In die berekeningen moeten we wel rekening houden met te verwachten loonontwikkelingen. En ook met een mogelijke stijging van de prijzen (inflatie). Deze inschatting geeft dus de koopkracht van je pensioen weer.

Grip op je financiële toekomst
Het UPO is een momentopname. Kijk op mijn-Shellpensioen voor een actueel overzicht van jouw eigen pensioenkapitaal. De Flexplanner helpt je om inzicht te krijgen in je pensioen en in de effecten van jouw pensioenkeuzes op je financiële plaatje.