Shell pensioenfondsen in Nederland reageren op schokkende gebeurtenissen in Oekraine

De Russische invasie van Oekraïne heeft ons allen verrast en diep geschokt. Het geweld tegen de bevolking is een grove schending van mensenrechten met onschuldige slachtoffers en een humanitaire ramp tot gevolg. Het gaat in tegen internationaal recht en de beginselen van het Handvest Verenigde Naties. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar de mensen die hierdoor zijn en worden geraakt.

In lijn met ons ESG-beleid willen de Shell pensioenfondsen in Nederland zich zoveel en zo snel mogelijk distantiëren van deze actie van Rusland. Daarom heeft SSPF besloten om geen nieuwe Russische beleggingen te doen en bestaande beleggingen af te stoten. De beleggingsportefeuille van SSPF bevat een bescheiden blootstelling (zo’n 0,61% van het totale vermogen) naar Russische beleggingen. Rekening houdend met sanctiewetgeving en marktomstandigheden hebben onze vermogensbeheerders instructie ontvangen om dat op een verantwoorde wijze uit te voeren, voorzover mogelijk onder de huidige omstandigheden.

Ook bij SNPS is de blootstelling aan Russische beleggingen beperkt (1,3% van het vermogen). SNPS is een relatief klein fonds en belegt voornamelijk in externe beleggingsfondsen. Daarom kan SNPS geen directe invloed uitoefenen op individuele onderliggende beleggingen. De verwachting is dat de gehanteerde benchmarks Russische aandelen en obligaties binnenkort zullen uitsluiten, waardoor deze beleggingen ook binnenkort uit de portefeuilles van SNPS zullen verdwijnen.

Beide Shell-fondsen in Nederland hebben een strategisch beleggingsbeleid dat op de lange termijn is gericht. De directe schade door de beleggingen in Rusland is beperkt door de zeer kleine blootstelling. De oorlog in Oekraïne heeft echter wel gevolgen voor de financiële markten wereldwijd, waarbij de volatiliteit is toegenomen.

De beleggingsportefeuilles van de fondsen zijn goed gespreid. De situatie in Oekraïne en op de financiële markten wordt nauwlettend gevolgd en actie ondernomen als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Shell pensioenfondsen in Nederland

14 Maart 2022