Benoeming lid Verantwoordingsorgaan SSPF

Het Verantwoordingsorgaan (VO) van Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) heeft per 1 maart een nieuwe vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden: mevrouw Jolanda Messerschmidt. De heer Hans Brand is teruggetreden.

Als pensioengerechtigde bij SSPF heb je hier in januari een mail of brief over ontvangen.

Wij bedanken Hans voor zijn inzet en wensen Jolanda veel succes.