Wordt je pensioen verhoogd?

Ontvang je een pensioenuitkering? Dan wordt je pensioen in veel gevallen verhoogd. Of dat voor jou geldt, hangt af van het soort pensioen dat je krijgt.

Wordt je SSPF pensioen verhoogd?
Hieronder vind je een overzicht. De verhoging vindt plaats op 1 februari en wordt uitbetaald in maart. Ieder jaar beslist het bestuur opnieuw of, en zo ja met hoeveel, je pensioen wordt verhoogd. Dat is afhankelijk van de financiële situatie van SSPF. Een jaarlijkse verhoging is dus geen garantie.

Soort pensioen

Toeslag

Indexatie

Inhaal
indexatie
(uit 2021)
Ouderdomspensioen Voorwaardelijk 5% 0,7%
Verevend ouderdomspensioen Voorwaardelijk 5% 0,7%
Tijdelijk ouderdomspensioen
uit dienst vóór 1 januari 2006
Onvoorwaardelijk,
volgt salarisontwikkeling
Shell Nederland
0% Niet van toepassing
Tijdelijk ouderdomspensioen
uit dienst na 1 januari 2006
Voorwaardelijk 5% 0,7%
(Bijzonder) Partnerpensioen
als je (ex-) partner is overleden
en de oorspronkelijke
pensioendatum nog niet
is bereikt
Onvoorwaardelijk 0% Niet van toepassing
(Bijzonder) partnerpensioen
als je (ex-) partner is overleden
en de oorspronkelijke
pensioendatum wel
is bereikt
Voorwaardelijk 5% 0,7%
(Bijzonder) tijdelijk
partnerpensioen
Onvoorwaardelijk,
volgt salarisontwikkeling
Shell Nederland
0% Niet van toepassing
Wezenpensioen Onvoorwaardelijk,
volgt salarisontwikkeling
Shell Nederland
0% Niet van toepassing
Arbeidsongeschiktheids-
pensioen (AOP)
Onvoorwaardelijk,
volgt salarisontwikkeling
Shell Nederland
0% Niet van toepassing
AOW-compensatie Onvoorwaardelijk,
volgt ontwikkeling
AOW
1,76% Niet van toepassing
Aftrek Bedrijfspensioenfonds
Koopvaardij (BPFK)
Onvoorwaardelijk,
volgt toeslag BPFK
0,44% Niet van toepassing

Wordt je SNPS pensioen verhoogd?
De verhoging vindt plaats op 1 januari en wordt uitbetaald in februari.

  • Partnerpensioen
    Het ingegane partnerpensioen wordt met 2% verhoogd als je partner is overleden terwijl hij/zij nog bij Shell werkte. Bouwde je partner geen pensioen meer op bij SNPS toen hij of zij overleed? Dan wordt het ingegane (tijdelijk) partnerpensioen niet verhoogd.

  • Wezenpensioen
    Het wezenpensioen wordt verhoogd met 2%. Je krijgt wezenpensioen als je vader of moeder is overleden tijdens zijn of haar dienstverband.

  • Arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP)
    Het AOP wordt verhoogd met 2%.


Je pensioenbedrag staat in het Uniform Pensioenoverzicht
Je ontvangt dit overzicht in april. In het pensioenoverzicht staan al je gegevens op een rij. Je leest hoeveel pensioen je krijgt. En ook hoeveel pensioen je nabestaanden krijgen als je overlijdt.