Vacature Verantwoordingsorgaan SSPF

21 februari 2022: de termijn voor aanmelding is afgelopen.

Er is een vacature beschikbaar gekomen in het Verantwoordingsorgaan (VO) van SSPF. Bestemd voor pensioengerechtigden. Voor deze vacature heeft zich 1 kandidaat gemeld.

Voeks draagt een voorkeurskandidaat voor
Voeks heeft bij vacatures voor het VO een recht namens de pensioengerechtigden om kandidaten voor te dragen. Voeks draagt graag een voorkeurskandidaat voor.

Vervolgprocedure
Melden zich voor 18 februari 2022 geen tegenkandidaten? Dan is volgens de statuten van SSPF de voorkeurskandidaat van Voeks verkozen. Een tegenkandidaat moet zich schriftelijk melden bij het Bestuur van SSPF en voldoen aan de volgende eisen:

  • Steun van ten minste 40 pensioengerechtigden die op dit moment pensioen ontvangen van SSPF. Hiervoor is een handtekeningenlijst nodig.
  • Voldoen aan het profiel in de competentievisie voor leden van het VO.

Melden zich één of meerdere tegenkandidaten voor 18 februari 2022 dan houdt het Bestuur van SSPF een stemming onder alle pensioengerechtigden. Dit is vastgelegd in het verkiezingsreglement.

Meer informatie krijg je per brief of e-mail
Ben je pensioengerechtigd bij SSPF? Dan krijg je hier binnenkort meer informatie over. In de bijlage die je dan krijgt lees je meer over de achtergrond van de voorgedragen kandidaat.