Pensioenfondsen Shell verlengen samenwerking met Achmea

Recent hebben beide Shell pensioenfondsen, SSPF en SNPS, de pensioenbeheerovereenkomsten met Achmea Pensioenservices (APS) met 2 jaar verlengd.

APS en beide fondsen hebben zo de tijd om zich voor te bereiden op de overgang naar een nieuw administratiesysteem. Daarnaast hebben partijen de intentie uitgesproken om in 2022, in het kader van de strategische samenwerking, de mogelijkheden te onderzoeken van een nieuw langjarig contract met ingang van 1 januari 2025.

Hiermee onderstrepen alle partijen het belang van een goede samenwerking en oog voor elkaars positie in het kader van strategisch partnerschap. Achmea Pensioenservices heeft de ambitie om de beste digitale pensioenuitvoerder te worden en ondergaat een transformatie op het gebied van dienstverlening en IT-platform. De Shell pensioenfondsen SSPF en SNPS spelen als strategisch partner een belangrijke rol bij het vormgeven van de nieuwe dienstverlening en aanreiken van verbeterpunten.

Normaal gesproken is het tekenen van een nieuwe overeenkomst een feestelijke gebeurtenis. Helaas was het vanwege corona-maatregelen niet mogelijk hiervoor bij elkaar te komen.