Je pensioen in 2022 van bruto naar netto

Je betaalt elke maand een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en loonheffing. Die houden wij in op je bruto pensioen. Het bedrag dat overblijft, is je netto pensioen.

De bijdrage Zorgverzekeringswet daalt
De Zvw-bijdrage is per 1 januari 2022 gedaald en bedraagt 5,50% van je bruto pensioen. In 2021 was dit 5,75%. Je netto pensioen wordt hierdoor iets hoger. Je betaalt maximaal € 3.283,83 per jaar. Over je bruto jaarpensioen boven € 59.706,- betaal je geen bijdrage.

We haalden een te laag percentage voor de Zvw-bijdrage van je uitkering in januari
We corrigeren dit in februari. Dan corrigeren we ook voor de nieuwe belastingtarieven van 2022. Meer weten? Lees het nieuwsbericht over de te lage Zvw-bijdrage.

De belastingheffing wijzigt per belastingschijf
De loonheffing bestaat uit loonbelasting en de premie volksverzekeringen. Hieronder zie je de percentages en bedragen voor inhoudingen op je pensioen vanaf 1 januari 2022.

Loonbelasting en premies volksverzekeringen (pdf)