Verkeerde Zvw-bijdrage ingehouden op uitkering januari

Op 3 januari betaalden wij je SSPF-uitkering.

We haalden een te laag percentage voor de Zvw-bijdrage van je uitkering
Er is 5,45% voor de Zvw-bijdrage van je uitkering gehaald. Dit moest 5,75% zijn. Ook rekenden we met een verkeerd jaarmaximum (€ 57.232,- in plaats van € 58.311,-). Dit waren de gegevens van 2020, niet van 2021.

In februari verrekenen we de te lage inhouding
We houden hierdoor meer Zvw-bijdrage in dan normaal. Omdat de Zvw-bijdrage in 2022 (5,5% over € 59.706,-) lager is dan in 2021 (5,75%) heeft de te lage inhouding in januari geen groot effect op je uitkering. In februari corrigeren we ook voor de nieuwe belastingtarieven van 2022.