Extra vacature Verantwoordingsorgaan SSPF

In juli informeerden wij u over 2 vacatures in het Verantwoordingsorgaan  van Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF). Inmiddels zijn deze vacatures ingevuld. Tegelijkertijd is er een extra vacature beschikbaar gekomen, ook bestemd voor pensioengerechtigden. Voor deze vacature heeft zich 1 kandidaat gemeld.

Voeks draagt een voorkeurskandidaat voor
De Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell" (Voeks) heeft bij vacatures voor het VO een recht namens de pensioengerechtigden om kandidaten voor te dragen. VOEKS draagt graag een voorkeurskandidaat voor.

Vervolgprocedure
Melden zich voor 27 oktober 2021 geen tegenkandidaten? Dan is volgens de statuten van SSPF de voorkeurskandidaat van Voeks verkozen. Een tegenkandidaat moet zich schriftelijk melden bij het Bestuur van SSPF en voldoen aan de volgende eisen:

Melden zich één of meerdere tegenkandidaten voor 27 oktober 2021 dan houdt het Bestuur van SSPF een stemming onder alle pensioengerechtigden. Dit is vastgelegd in het verkiezingsreglement.

Meer informatie krijgt u per brief of e-mail
Bent u pensioengerechtigd bij SSPF? Dan krijgt u hier binnenkort meer informatie over. In de bijlage die u dan krijgt leest u meer over de achtergrond van de voorgedragen kandidaat.