(Her)benoeming kandidaten Verantwoordingsorgaan SSPF

Het Verantwoordingsorgaan (VO) van Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) heeft per 17 oktober 2021 een nieuwe vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden: de heer Briene Zijlmans. Per deze datum treedt de heer Dick Bode terug. Ook wordt mevrouw Godelieve Alkemade per 17 oktober 2021 herbenoemd voor een nieuwe zittingstermijn in het VO.

Als pensioengerechtigde bij SSPF heeft u hier in juli een brief over ontvangen in uw archief in mijn-Shellpensioen of per post.

Wij bedanken Dick voor zijn inzet de afgelopen jaren en wensen Briene en Godelieve veel succes.

Meer over het Verantwoordingsorgaan SSPF