Voordracht kandidaten Verantwoordingsorgaan SSPF

Voor het Verantwoordingsorgaan (VO) van Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) hebben zich 2 nieuwe kandidaten gemeld voor 2 openstaande vacatures. De vacatures zijn bestemd voor pensioengerechtigden.

Het Verantwoordingsorgaan van SSPF houdt toezicht op het bestuur
Het Bestuur van SSPF legt verantwoording af aan het VO over het uitgevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst. Het VO geeft hierover jaarlijks een oordeel dat wordt gepubliceerd in het jaarverslag. Daarnaast heeft het VO specifieke adviesrechten.

Voeks draagt 2 voorkeurskandidaten voor
De Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell" (Voeks) heeft bij vacatures voor het VO een recht namens de pensioengerechtigden om kandidaten voor te dragen. VOEKS draagt graag 2 voorkeurskandidaten voor.

Vervolgprocedure
Melden zich voor 27 augustus 2021 geen tegenkandidaten? Dan zijn volgens de statuten van SSPF de voorkeurskandidaten van Voeks verkozen. Een tegenkandidaat moet zich schriftelijk melden bij het Bestuur van SSPF en voldoen aan de volgende eisen:

  • Steun van ten minste 40 pensioengerechtigden die op dit moment pensioen ontvangen van SSPF. Hiervoor is een handtekeningenlijst nodig.
  • Voldoen aan het profiel (competentievisie) voor leden van het VO.

Melden zich één of meerdere tegenkandidaten voor 27 augustus 2021, dan houdt het Bestuur van SSPF een stemming onder alle pensioengerechtigden. Dit is vastgelegd in het verkiezingsreglement.


Meer informatie krijgt u per brief of e-mail
Bent u pensioengerechtigd bij SSPF? Dan krijgt u hier binnenkort meer informatie over. In de bijlage die u dan krijgt, leest u meer over de achtergrond van de voorgedragen kandidaten.