Waardeoverzicht gewijzigd

Neemt u deel aan pensioenregeling SNPS? Uw waardeoverzicht over het eerste kwartaal is gewijzigd ten opzichte van het laatste overzicht.

Tot nu toe zag u de premies die in het kwartaal zijn belegd
In het waardeoverzicht van 31 december 2020 waren dat de premies van september, oktober en november. Omdat de verwerking van de ingelegde premies tijd kost, worden deze in de volgende kalendermaand belegd.

Voortaan ziet u de premies die in het kwartaal op uw beleggingsrekening zijn gestort
Voor dit kwartaal zijn dat dus de premies van januari, februari en maart. Om aan te sluiten bij het vorige waardeoverzicht ziet u ook de premie en de onttrekkingen van december 2020.

Bekijk uw waardeoverzicht