Toelichting bedragen UPO SNPS

De bedragen van uw UPO van dit jaar kunnen lager zijn dan de bedragen van vorig jaar. Ook is er verschil tussen uw UPO en mijn-Shellpensioen.

Zo wordt de inschatting van uw pensioen berekend
Neemt u deel aan de pensioenregeling van SNPS? Dan beleggen wij de beschikbare premie voor u. Daarmee bouwt u ieder jaar een deel van uw pensioenkapitaal op. De totale waarde van de beleggingen is uw pensioenkapitaal. Hiervan koopt u op uw pensioendatum uw pensioen. Hoeveel pensioen u krijgt, ligt daarom niet vast. De waarde van de beleggingen kunnen veranderen. Hoeveel pensioen u kunt kopen, hangt onder andere af van uw totale pensioenkapitaal, de rentestand en de levensverwachting op het moment dat u met pensioen gaat.

Bekijk hoeveel pensioen u naar verwachting krijgt
Op uw Uniform Pensioenoverzicht leest u 1 keer per jaar hoeveel pensioenkapitaal u heeft opgebouwd. En wat u naar verwachting nog zult opbouwen. Ook leest u hoeveel pensioen u hiermee later naar verwachting van uw pensioenfonds krijgt. Dit is gebaseerd op scenario’s van De Nederlandsche Bank (DNB). De scenario’s gaan uit van een set van toekomstige economische verwachtingen, zoals de rente, rendementen en de mogelijke waardevermindering van geld (inflatie). Pensioenfondsen zijn verplicht om met deze scenario’s te rekenen.

DNB levert jaarlijks nieuwe scenario’s aan
De huidige scenario’s zijn in februari gewijzigd. De economische verwachtingen zijn minder gunstig geworden. Zo is de rente aanhoudend laag. Daardoor is de inschatting van uw pensioen nu lager geworden. U ziet daarom een verschil tussen uw UPO van dit jaar en vorig jaar.

Er is verschil tussen uw UPO en mijn-Shellpensioen
Uw UPO geeft altijd de stand van 1 januari van dat jaar weer. De inschatting op mijn-Shellpensioen is gebaseerd op de meest actuele gegevens.