Uw pensioen in 2021 van bruto naar netto

U betaalt elke maand een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) en loonheffing. Die houden wij in op uw bruto pensioen. Het bedrag dat overblijft, is uw netto pensioen.

De bijdrage voor de ZVW stijgt
De ZVW-bijdrage is per 1 januari 2021 gestegen en bedraagt 5,75% van uw bruto pensioen. In 2020 was dit 5,45%. Uw netto pensioen wordt hierdoor iets lager. U betaalt maximaal € 3.352,88 per jaar. Over uw bruto jaarpensioen boven € 58.311,- betaalt u geen bijdrage.

De belastingheffing wijzigt per belastingschijf
De loonheffing bestaat uit loonbelasting en de premie volksverzekeringen.

Hieronder ziet u de premies, percentages en bedragen voor inhoudingen op uw pensioen vanaf 1 januari 2021.

loonbelasting en premies volksverzekeringen