Shell Pensioen ontvangt Award voor beste pensioenfonds in Nederland

Shell NL Pensioenfonds (SNPS) met haar het Collectief Variabel Pensioen (CVP) heeft de 2020 Award gekregen voor het beste pensioenfonds van Nederland van Investment & Pensions Europe (IPE).

SNPS ontving deze award samen met SBZ Pensioen voor het goed doordachte ontwerp van onze pensioenregeling.

SNPS met het Collectief Variabel Pensioen wordt gezien als dé Nederlandse pensioenregeling van de toekomst
Als reden voor het winnen van deze award gaf de jury onder andere aan: “Shell en SBZ Pensioen hebben een innovatief pensioen ontwikkeld dat zijn tijd vooruit is.” Een compliment waar we trots op zijn!

Wat maakt CVP zo innovatief?
De regeling sluit aan bij de uitgangspunten van het nieuwe pensioenstelsel. Deelnemers bouwen individueel een pensioen op, die ook na pensionering nog belegd kan worden. Dit betekent dat deelnemers ook na hun pensionering nog voordeel hebben van de winsten en koopkracht gecompenseerd kan worden. Daar staat tegenover dat de uitkering ook af en toe naar beneden kan gaan. Tegelijkertijd worden risico’s gedeeld onder alle deelnemers en resultaten gespreid over 5 jaar. Zo verkleinen we het risico op een grote schok in het pensioen.

Meer over CVP

Wat zijn de IPE Awards?
IPE richt zich als vakblad, maar ook met de jaarlijkse Conference & Awards op de innovatie en variëteit van Europese pensioenregelingen. De IPE Conference & Awards worden al 20 jaar georganiseerd, de conferentie is het grootste pensioenevent in Europa. We zijn dan ook heel trots dat we deze Award hebben gewonnen!