Pensioenakkoord belangrijke stap verder

Op 4 juli ging de achterban van vakbond FNV akkoord met de verdere uitwerking van het Pensioenakkoord. Dat betekent dat het kabinet, de vakbonden en werkgeversorganisaties nu een akkoord hebben bereikt over een aantal belangrijke onderwerpen uit het Pensioenakkoord.

Veel details moeten nog worden uitgewerkt. Dat gebeurt in de volgende fase die nu van start kan gaan: het wetgevend traject. Deze fase loopt naar verwachting tot eind 2021. Daarna moeten alle pensioenregelingen in Nederland worden aangepast. Daarvoor hebben werkgevers en pensioenfondsen tot uiterlijk 2026 de tijd.

Shell en de centrale ondernemingsraad zijn nu aan zet
Uw (oude) werkgever Shell heeft de ontwikkelingen rond het Pensioenakkoord continu gevolgd. Samen met de centrale ondernemingsraad (COR) bekijken zij de komende periode wat de precieze gevolgen zijn en hoe zij het Pensioenakkoord gaan uitvoeren. Gezien de invoeringsdatum kan dat wel enige tijd duren.

Wij houden u op de hoogte
Zodra er meer duidelijkheid is over de gevolgen en de uitvoering, informeren wij u uiteraard over wat dat voor u betekent. Tot die tijd houden wij u op onze pagina over het Pensioenakkoord op de hoogte van alle ontwikkelingen. Speciaal voor Shell-medewerkers is een informatiepagina gemaakt door HR van Shell.