(Her)benoeming kandidaten Verantwoordingsorgaan SSPF

Het Verantwoordingsorgaan (VO) van Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) heeft per 1 juli 2020 drie nieuwe vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden, de heer Henk Burks en mevrouw Anouk Bouwhuis en de heer Roland Wanders. Per deze datum treden meneer Tutein Nolthen en mevrouw Timmermans en de heer Minderhoud terug. Ook wordt de heer Krijgsman herbenoemd voor een nieuwe zittingstermijn in het VO.

Als pensioengerechtigde bij SSPF heeft u hier in mei een schrijven over ontvangen.

Wij bedanken meneer Tutein Nolthen en mevrouw Timmermans en de heer Minderhoud voor hun inzet de afgelopen jaren.

Meer over het Verantwoordingsorgaan SSPF