Dekkingsgraad SSPF maart 2020

De dekkingsgraad van SSPF van maart 2020 is bekend.

Per 31 maart 2020 bedraagt de dekkingsgraad van Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) 104,6%. De beleidsdekkingsgraad bedraagt daarmee 115,5%.

Lees meer over de dekkingsgraad van SSPF.

Het coronavirus heeft gevolgen voor de aandelenmarkt, die momenteel een enorme daling ondergaat. De financiële positie van veel pensioenfondsen in Nederland is hierdoor verslechterd. Verder schommelt de rente ook. Daardoor dalen de dekkingsgraden. Misschien heeft u dit in het nieuws gehoord.

De actuele dekkingsgraad van SSPF is onder invloed van de dalende aandelen gedaald. Het is goed om te weten dat dit een momentopname is. Pensioenen worden voor de lange termijn belegd. Daarom kijken we voor ons beleid naar de beleidsdekkingsgraad. Deze wordt over een periode van 12 maanden berekend. Grote schommelingen worden daardoor meer gelijkmatig gespreid.

Lees meer over het effect van corona op uw pensioen.