Herkozen werknemerslid Verantwoordingsorgaan SSPF

Het Bestuur van SSPF informeert u over de herkozen vertegenwoordiger, de heer J.H.M. Taalman, namens de deelnemers in het Verantwoordingsorgaan van Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) voor een termijn van 3 jaar.

Namens het Bestuur van SSPF feliciteren wij de heer Taalman met zijn herverkiezing.

Meer informatie over het Verantwoordingsorgaan