Meer inzicht in uw inkomen na pensionering

Mijn-Shellpensioen is opnieuw verbeterd. U kunt hier nu ook zien hoe uw beleggingen zich verhouden tot uw toekomstige uitgaven. Dat geeft meer inzicht in uw inkomen na pensionering.

Meer inzicht voor een gerust gevoel
Kwam u op of na 1 juli 2013 in dienst bij Shell of bouwt u netto pensioen op boven het fiscaal maximum? Dan bouwt u een eigen pensioenkapitaal op bij Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS). U bepaalt zelf hoeveel risico u met uw beleggingen neemt. Maar hoe verhouden uw beleggingen zich tot uw toekomstige uitgaven? Kies op mijn-Shellpensioen uw risicoprofiel en vul uw toekomstige uitgaven in. U ziet dan uw te verwachten inkomen per maand afgezet tegen uw te verwachten kosten. En of uw toekomstig besteedbaar inkomen voldoende is voor de uitgaven die u verwacht. Mocht dat niet zo zijn, dan kunt u tijdig passende maatregelen nemen.

Uw toekomstige uitgaven
In mijn-Shellpensioen  kon u uw toekomstige uitgaven al invullen. Als u uw risicoprofiel bekijkt of verandert, ziet u nu ook uw te verwachten uitgaven bij uw te verwachten inkomen per maand. En het bedrag dat u per maand overhoudt. Deze gegevens staan ook in een overzichtelijke grafiek.

Hoe verhouden uw toekomstige uitgaven zich tot uw beleggingen?
U ziet het snel en eenvoudig in mijn-Shellpensioen.

U bepaalt zelf hoe wij voor u beleggen
Wij beleggen uw premies volgens een risicoprofiel dat u zelf kiest: neutraal, offensief of defensief. De keuze die u maakt, heeft effect op uw pensioenuitkering later. U kunt maandelijks uw keuze aanpassen, maar dat is niet verplicht. Als u tevreden bent met uw huidige risicoprofiel, dan hoeft u niets te doen.

U vindt uw actuele gegevens op mijn-Shellpensioen
Heeft u nog geen risicoprofiel gekozen? Ga dan naar mijn-Shellpensioen en log in met uw DigiD. Woont u in het buitenland en heeft u geen DigiD? Maak dan eerst zelf een account aan.