Voordracht kandidaten voor benoeming Verantwoordingsorgaan

Het Verantwoordingsorgaan (VO) van Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) zoekt twee nieuwe vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden als gevolg van het aftreden van de heer Van den Berg en de heer Van den Boom.

Wat doet het VO van SSPF
Het Bestuur van SSPF legt verantwoording af aan het VO over het uitgevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst. Het VO geeft hierover jaarlijks een oordeel dat wordt gepubliceerd in het jaarverslag. Daarnaast heeft het VO specifieke adviesrechten.

Er zijn inmiddels twee kandidaten voorgedragen voor benoeming
De Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell" (VOEKS) heeft bij VO-vacatures voor vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden een recht om kandidaten voor te dragen. VOEKS draagt de heer Hans Brand en de heer Gerard Hertogh voor als kandidaat voor de vacatures bij de pensioengerechtigden. Zij zijn thans inleerder bij het VO. Bent u pensioengerechtigd bij SSPF? Dan ontvangt u hierover meer informatie op 13 november.

Bij één of meerdere tegenkandidaten komen er verkiezingen
Naast de voorgedragen kandidaten door VOEKS, kunt u zich verkiesbaar stellen als tegenkandidaat. Om u aan te melden, moet u pensioengerechtigd zijn en heeft u de handtekeningen nodig van ten minste 40 anderen die op dit moment pensioen ontvangen van SSPF. Hiervoor is een handtekeningenlijst nodig. Verder moet u kunnen toelichten waarom u voldoet aan de profielschets (competentievisie) van leden van het VO van SSPF. Zowel dit profiel als het verkiezingsreglement VO SSPF is terug te vinden op de website van het pensioenfonds.

Melden zich vóór 3 december geen andere kandidaten aan? Dan worden de heer Brand en de heer Hertogh automatisch benoemd.

Meer informatie?
In de bijlage bij de brief of mail van 13 november leest u meer over de achtergrond van de voorgedragen kandidaten. De profielschets en het verkiezingsreglement VO SSPF vindt u bij downloads