UPO van Centraal Beheer

Kwam u in dienst op of na 1 juli 2013, dan bouwt u pensioen op in de brutoregeling van SNPS. Er is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor u afgesloten bij Centraal Beheer. Medio september ontvangt u van hen het pensioenoverzicht (UPO) daarvan. U ziet hierop wat uw werkgever voor u heeft verzekerd als u arbeidsongeschikt wordt.

Heeft u vragen over het overzicht?
Neem dan contact op met Centraal Beheer. Bel 055 579 83 27 of stuur een mail naar info.wia@achmea.nl. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 18.00 uur.

Bent u langer dan 2 jaar ziek en (deels) arbeidsongeschikt?
Laat dit dan aan ons weten. U krijgt dan onder bepaalde voorwaarden een arbeidsongeschiktheidspensioen.

Dit zijn de afspraken:

  • U bent arbeidsongeschikt verklaard door het UWV of een onafhankelijke arts.
  • Hierdoor stopt uw dienstverband bij Shell (deels).
  • U krijgt arbeidsongeschiktheidspensioen over uw hele salaris. Dus ook boven de grens van € 95.219,- in deze brutoregeling als uw salaris daarboven ligt.
  • Hoeveel arbeidsongeschiktheidspensioen u krijgt, hangt af van het percentage dat u arbeidsongeschikt bent.
  • De arbeidsongeschiktheidsverzekering van Centraal Beheer vult uw WIA-uitkering van de overheid aan. Shell Pensioen trekt uw uitkering dus van uw pensioen af.
  • U doet mee aan een geneeskundig onderzoek als dit nodig is.
  • U geeft informatie over uw arbeidsongeschiktheid als wij dit nodig hebben.

Lees voor meer informatie onze brochure ‘Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid’.