Pensioenakkoord update

Onlangs werd bekend dat de vakbonden voor het Pensioenakkoord 2019 hebben gestemd.

Kamer akkoord met bevriezing AOW-leeftijd
Daarnaast heeft de Tweede Kamer ingestemd met de bevriezing van de AOW-leeftijd in de komende twee jaar en een vertraagde stijging daarna.

De AOW-leeftijd wordt vanaf 2020 voor twee jaar bevroren. De leeftijd gaat daarna in stapjes omhoog naar 67 in 2024, in plaats van in 2021, zoals nu het geval is.

2019 / 2020 / 2021 66 jaar en 4 maanden
2022 66 jaar en 7 maanden
2023 66 jaar en 10 maanden
2024 67 jaar

AOW-leeftijd berekenen

Mijn pensioenleeftijd is toch 68?
De pensioenrichtleeftijd van Shell is inderdaad 68 jaar en staat los van de leeftijd waarop de AOW ingaat. Het kan daarom zo zijn dat u al wel pensioen ontvangt, maar nog moet wachten op uw AOW of andersom. Dat was ook al het geval voor het bereiken van het Pensioenakkoord. De pensioenrichtleeftijd volgt uit het fiscale kader. Dat kader is nog niet veranderd. Er is dan ook geen noodzaak om de pensioenrichtleeftijd op dit moment aan te passen. Bovendien kunt u bij Shell uw pensioen laten ingaan vanaf 55 jaar. Meer hierover leest u bij Wanneer gaat u met pensioen.

Wat zijn de gevolgen van het Pensioenakkoord voor uw Shell pensioen?
Op dit moment zijn er slechts op hoofdlijnen afspraken gemaakt over het pensioen. De details moeten nog nader ingevuld worden. Er komt een stuurgroep van kabinet en sociale partners, die nauw toeziet op de uitwerking van de afspraken. Shell en uw pensioenfonds volgen deze ontwikkelingen op de voet om zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Wij zullen u hiervan op de hoogte houden.