Wat te doen bij

Veranderingen in uw werk of privésituatie kunnen van invloed zijn op uw pensioen. Bij berekeningen gaan we uit van de gegevens die we van u hebben. Deze kunnen afwijken van uw werkelijke gegevens. Kijk voor meer uitleg in uw Pensioen 1-2-3.

U gaat trouwen of wordt geregistreerd partner
Dit hoeft u niet aan ons door te geven. Wij krijgen deze informatie al van de gemeente waar u woont. Uw partner kan recht krijgen op partnerpensioen.

U gaat samenwonen
Uw partner kan recht krijgen op partnerpensioen. Meld uw partner bij ons aan via het formulier Shell Pensioen Aanmelden partner (pdf). Let op: (ongehuwd) samenwonen met een samenlevingscontract is iets anders dan een geregistreerd partnerschap.

U beëindigt uw huwelijk of geregistreerd partnerschap
Dit hoeft u niet aan ons door te geven. Wij krijgen deze informatie al van de gemeente waar u woont. Bij een scheiding maakt u afspraken over de verdeling van het pensioen. Uw ex-partner heeft volgens de wet recht op een deel van uw pensioen. Namelijk de helft van het ouderdomspensioen dat u vanaf uw huwelijks- of partnerschapsdatum tot uw scheiding heeft opgebouwd. Dit heet verevening. U kunt hier samen ook andere afspraken over maken. Geef deze afspraken binnen 2 jaar aan ons door via het formulier van de overheid (via trefwoord: 'verevening'): 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding'. In de video onderaan vertellen we u meer over uw pensioen bij scheiden.

U beëindigt het samenwonen
Meld uw partner bij ons af via mijn-Shellpensioen, bij Persoonlijke gegevens.

U gaat verhuizen
U hoeft uw nieuwe adres niet aan ons door te geven. Wij krijgen deze informatie al van de gemeente waar woont. U kunt uw correspondentiegegevens zelf aanpassen via mijn-Shellpensioen, bij Persoonlijke gegevens.

U overlijdt
De gemeente waar u woont informeert ons hierover. Wij nemen daarna contact op met uw partner en/of kinderen. Uw nabestaanden kunnen ook zelf contact met ons opnemen. In de video onderaan vertellen we u meer over uw pensioen bij overlijden.

U woont in het buitenland
Neem bij wijzigingen altijd zelf contact met ons op. Vanuit het buitenland krijgen wij namelijk geen wijzigingen door. Woont u in het buitenland en overlijdt u? Dan vragen we uw partner en/of kinderen om contact met ons op te nemen.