Wat te doen bij

Veranderingen in uw werk of privésituatie kunnen van invloed zijn op uw pensioen. Kijk voor meer uitleg ook in het Pensioen 1-2-3.

Wijzigingen in uw privésituatie
Gaat u bijvoorbeeld trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Of juist scheiden of verhuizen? Of komt u of uw partner te overlijden? Woont u in Nederland, dan krijgen we deze gebeurtenissen door via uw gemeente. We verwerken dit waar nodig in het systeem. Op deze manier zijn de pensioenzaken voor u en uw (ex-)partner altijd goed geregeld.

Woont u ongehuwd samen in Nederland en/of woont u in het buitenland? Dan moet u het pensioenfonds op de hoogte stellen van alle wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden. Controleer uw persoonlijke gegevens op mijn-Shellpensioen, uw persoonlijk portaal, en pas ze zo nodig aan.

mijn-Shellpensioen

Samenwonen
Uw partner kan recht krijgen op partnerpensioen. Meld uw partner bij ons aan via het formulier Shell Pensioen Aanmelden partner (pdf). Let op: (ongehuwd) samenwonen met een samenlevingscontract is iets anders als een geregistreerd partnerschap.

Scheiden
Voor de verdeling van het pensioen bij scheiding gelden wettelijke regels. Uw ex-partner heeft standaard recht op de helft van wat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Dit heet ‘verevening’. Wilt u dat wij voor u de verevening uitvoeren? Dan moet u ons dat binnen 2 jaar laten weten. U geeft dit door met het 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding' van de rijksoverheid.

Maakte u met uw ex-partner andere afspraken over de verdeling van het kapitaal? Geef deze afspraken aan op het 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding'. Stuur het formulier naar ons, samen met een (gewaarmerkte) kopie uit uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of scheidingsconvenant. We hebben alleen een kopie nodig van:

  • de 1e pagina met de namen van u en uw ex-partner
  • de pagina met pensioenafspraken
  • de laatste pagina met de handtekening van u en uw ex-partner

Is het huwelijk of geregistreerd partnerschap in het buitenland afgesloten? Stuur dan ook een (gewaarmerkte) kopie van uw huwelijksakte of partnerschapsakte mee. Is het huwelijk of geregistreerd partnerschap in het buitenland beëindigd? Dan hebben we ook een (gewaarmerkte) kopie van het bewijs van echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap nodig.

Overlijden
Voor uw partner is partnerpensioen geregeld wanneer u komt te overlijden. Er zijn wel voorwaarden. Overlijdt u en woont u in Nederland? Dan geeft de overheid dit aan ons door. Overlijdt u terwijl u in het buitenland woont? Dan moeten uw nabestaanden contact met ons opnemen. Wij hebben dan namelijk een kopie van de overlijdensakte nodig.

Bent u gescheiden en overlijdt u? Dan heeft uw ex-partner recht op ‘bijzonder partnerpensioen’ dat is opgebouwd in de periode voor uw scheiding. Maakte u met uw ex-partner andere afspraken? Laat ons dat dan direct weten.

Wilt u precies weten welke regelingen u heeft en welk bedrag uw partner en/of kind(eren) krijgen na uw overlijden? Kijk hiervoor op mijn-Shellpensioen bij Mijn pensioen bij.

Wijzigingen in uw werksituatie
Gaat u in het buitenland werken? Of wilt u meer of minder werken? Of wordt u arbeidsongeschikt? Zolang uw Base Country Nederland blijft, blijft u gewoon deelnemen in het Nederlandse pensioenfonds, ongeacht in welk land u woont en werkt. AOW bouwt u alleen op als u in Nederland woont en werkt. Kijk op SVB.nl voor de consequenties hiervan en de mogelijkheid om dit vrijwillig te verzekeren.

Meer of minder werken
We berekenen uw pensioenopbouw over uw salaris. Gaat u meer of minder werken en verdient u daardoor meer of minder? Dan bouwt u ook meer of minder pensioen op. Uw pensioenopbouw wordt automatisch aangepast aan het nieuwe aantal uren dat u werkt.

(Gedeeltelijk) arbeidsongeschikt
Bent u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt en is uw dienstverband daardoor (gedeeltelijk) beëindigd? Dan ontvangt u een inkomen dat bestaat uit een WIA-uitkering van het UWV, aangevuld met een arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP). U ontvangt een AOP als u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent. Uw pensioenopbouw gaat onder voorwaarden door. U hoeft daarvoor dan geen premie te betalen (premievrijstelling).

De hoogte van het AOP hangt onder andere af van de mate van arbeidsongeschiktheid en gaat in zodra uw arbeidsovereenkomst bij Shell (gedeeltelijk) is beëindigd. Uw AOP stopt bij SNPS in ieder geval als u 68 wordt. Bij SSPF hangt dit af van uw regeling. De einddatum van het AOP kan anders zijn dan de pensioendatum.

U gaat uit dienst
U gaat uit dienst. Hoe zit het dan met uw pensioen? U leest hier meer over uit dienst gaan en uw pensioen.