Uit dienst

Gaat u uit dienst bij Shell? Uw pensioenopbouw bij ons stopt op het moment dat u uit dienst gaat. Verder kunt u dan het volgende verwachten:
  • Shell meldt u af bij Shell Pensioen. U hoeft dit niet zelf te doen.
  • U krijgt van ons binnen 3 maanden een pensioenoverzicht. Hierop staan alle bedragen die u bij SNPS, SSPF of in de Shell Nettopensioenregeling heeft opgebouwd.
  • Uw persoonlijke portaal mijn-Shellpensioen blijft voor u beschikbaar, ook als u uit dienst gaat. U ziet hier hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en vindt hier uw pensioenpost. Heeft u pensioen opgebouwd bij SNPS? Dan kunt u hier altijd uw risicoprofiel aanpassen.

Heeft u een vraag? Dan kunt u ook als u uit dienst bent contact met ons opnemen.

mijn-Shellpensioen

Bekijk wat er is geregeld voor uw partner en kinderen
Bekijk in mijn-Shellpensioen wat er aan partner- en wezenpensioen is opgebouwd.

  • Kwam u op of na 1 juli 2013 in dienst of doet u mee aan de Nettopensioenregeling? Uw partner krijgt géén tijdelijk partnerpensioen als u uit dienst bent en overlijdt. Ook uw kinderen krijgen dan geen pensioen. Wel blijft u verzekerd voor partnerpensioen. Hiervoor betaalt u premie uit het kapitaal. Zo heeft uw partner toch een pensioen als u overlijdt. We doen dit alleen als u een partner heeft. Wilt u dit niet? Geef dit dan aan ons door als u uit dienst gaat. U krijgt daarvoor vanzelf een brief met een formulier. Alle afspraken over uw pensioen waaronder partner- en wezenpensioen staan in Reglement I.
  • Kwam u voor 1 juli 2013 in dienst? Dan krijgt uw partner partnerpensioen. En uw kinderen krijgen wezenpensioen als u overlijdt. Alle afspraken over uw pensioen staan in het Reglement VI.

Geef uw privégegevens door
Geef uw privé e-mailadres en mobiele nummer door via mijn-Shellpensioen. Zo mist u nooit informatie over uw pensioen!

Uw pensioen meenemen naar een andere werkgever
U kunt uw Shell-pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. We noemen dit waardeoverdracht. Vraag uw waardeoverdracht bij uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar aan.