Grip op uw pensioen

Stel, u gaat met pensioen vandaag. Wat is dan uw inkomen? In deze animatievideo leggen we uit welke verschillende tools u inzicht geven in uw inkomen voor later.
Onder de video leest u verder over uw pensioen in Nederland en uw pensioen bij Shell.

Ook als u met pensioen bent, is er inkomen nodig. Uw latere inkomen (pensioen) kan uit 3 onderdelen bestaan:

  1. een basispensioen van de overheid, de AOW
  2. het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever (Shell en eventuele andere werkgevers)
  3. het pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of via banksparen.

Deze 3 onderdelen zijn de pijlers van het Nederlandse pensioenstelsel: de manier waarop we in Nederland het inkomen na pensionering geregeld hebben.

1. De AOW
AOW staat voor: Algemene Ouderdomswet. De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. U bouwt dit zelf in ongeveer 50 jaar op als u in Nederland woont of werkt. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog. Op welke leeftijd u AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. Heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan heeft dit invloed op de hoogte van uw AOW.

Kijk voor een schatting van uw AOW-leeftijd en wat u aan AOW heeft opgebouwd op SVB.nl. Daar vindt u ook informatie over het vrijwillig bijverzekeren van AOW wanneer u in het buitenland woont en werkt.

2. Het pensioen dat u opbouwt via Shell
Bent u in dienst bij Shell, dan bouwt u pensioen op in een van onze pensioenregelingen. Maar misschien weet u niet welke pensioenregeling voor u geldt. Bepalend hiervoor is de datum waarop u in dienst kwam bij Shell: vóór of na 1 juli 2013. En of u meer verdient dan ongeveer € 100.000,-.

  • Kwam u vóór 1 juli 2013 in dienst bij Shell? Dan regelt SSPF (Stichting Shell Pensioenfonds) uw pensioen. U leest hier meer over de pensioenregeling van SSPF.
  • Kwam u op of na 1 juli 2013 in dienst bij Shell? Dan regelt SNPS (Shell Nederland Pensioenfonds Stichting) uw pensioen. U leest hier meer over de pensioenregeling van SNPS.
  • In de Shell Nettopensioenregeling bouwt u pensioen op over uw salaris boven ongeveer € 100.000,-. Kijk voor het precieze bedrag dat voor u geldt in het Pensioen 1-2-3. U leest hier meer over de Shell Nettopensioenregeling.

3. Het pensioen dat u zelf regelt
U kunt het pensioen van uw werkgever(s) en uw AOW zelf aanvullen. Bijvoorbeeld met spaargeld, banksparen of een verzekering, zoals een lijfrente. Of u dit nodig vindt, hangt af van uw eigen situatie en wensen. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes.

Meer weten over uw pensioen bij Shell?
Log dan in op mijn-Shellpensioen, uw persoonlijk portaal, of lees meer over uw pensioen in het Pensioen 1-2-3. Kijk ook op mijnpensioenoverzicht.nl. U vindt er een overzicht van uw totaal opgebouwde pensioen bij Shell en eventueel eerdere werkgevers.

mijn-Shellpensioen

Pensioen 1-2-3