Uw pensioen in 2020 van bruto naar netto

U betaalt elke maand een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) en loonheffing. Die houden wij in op uw bruto pensioen. Het bedrag dat overblijft, is uw netto pensioen.

De bijdrage voor de ZVW daalt
De ZVW-bijdrage is per 1 januari 2020 gedaald en bedraagt 5,45% van uw bruto pensioen. In 2019 was dit 5,70%. Uw netto pensioen wordt hierdoor iets hoger. U betaalt maximaal € 3.119,14 per jaar. Over uw bruto jaarpensioen boven € 57.232,- betaalt u geen bijdrage.

De belastingheffing wijzigt per belastingschijf
De loonheffing bestaat uit loonbelasting en de premie volksverzekeringen. Het aantal belastingschijven voor de heffing is per 1 januari 2020 verminderd van vier naar twee schijven, het aantal belastingschijven voor AOW-gerechtigden is verminderd van vier naar drie schijven.

Hieronder ziet u de premies, percentages en bedragen voor inhoudingen op uw pensioen vanaf 1 januari 2020.

HEFFING (loonbelasting en premies volksverzekeringen)
De schijfbedragen en belastingpercentages zijn als volgt:

Schijf Belastbaar inkomen 2020 op jaarbasis Jonger dan AOW-leeftijd
1 € 0,- t/m € 68.507,- 37,35%
2 Meer dan € 68.507,- 49,50%


Voor mensen met de AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later, gelden andere belastingschijven en belastingpercentages:

Schijf Belastbaar inkomen 2020 op jaarbasis AOW-leeftijd en ouder geboren in 1946 of later
1 € 0,- t/m € 34.712,- 19,45%
2 Vanaf € 34.712,- t/m € 68.507,- 37,35%
3 Meer dan € 68.507,- 49,50%


Ook voor mensen met de AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1945 of eerder, gelden andere belastingschijven en belastingpercentages:

Schijf Belastbaar inkomen 2020 op jaarbasis AOW-leeftijd en ouder geboren in 1945 of eerder
1 € 0,- t/m € 35.375,- 19,45%
2 Vanaf € 35.375,- t/m € 68.507,- 37,35%
3 Meer dan € 68.507,- 49,50%

 

Woont u in het buitenland en liet u eerder door ons de loonheffingskorting toepassen?
Sinds 2019 houdt de Belastingdienst voor een kleiner bedrag rekening met heffingskortingen als u in het buitenland woont. In deze situatie ontvangt u dan een lager netto pensioen dan wanneer u in Nederland zou wonen.

De grensbedragen zijn veranderd
Per 1 januari 2020 zijn de grensbedragen als volgt:

Grensbedragen in 2020 AOW-leeftijd en ouder geboren in 1946 of later Grensbedragen in 2020 AOW-leeftijd geboren in 1945 of eerder
€ 34.712 € 35.375,-
€ 68.507,- € 68.507,-