De Belastingdienst controleert premie-inleg

De Belastingdienst wil kunnen controleren of deelnemers aan de Shell Nettopensioenregeling voldoen aan de voorwaarden voor vrijstelling van vermogensrendementsheffing. Wij informeren de belastingdienst daarom jaarlijks over de premie-inleg. Dit heet: renseignering.

Dit gaat alleen over de inleg van netto pensioenpremie voor de opbouw van uw pensioenkapitaal. De netto pensioenregeling is de pensioenregeling die sinds 1 januari 2015 bestaat voor alle deelnemers die meer verdienen dan het fiscale maximumsalaris.

Wij informeerden de Belastingdienst
Onlangs informeerden wij de Belastingdienst over de netto premie inleg in de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

Heeft u vragen?
Neemt u dan contact met ons op. Wij zijn op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur bereikbaar op +31 (0)88 462 34 56. U kunt ons ook een e-mail sturen.