We verhogen de SSPF pensioenuitkeringen per 1 februari 2019 met 1,6%

Deze verhoging ziet u in maart op de specificatie van uw uitkering. U ontvangt dan ook een eenmalige nabetaling over de maand februari. Het SSPF pensioenfonds wil uw pensioen graag waardevast houden. Daarom beslist het SSPF Bestuur ieder jaar of, en zo ja met hoeveel uw pensioen wordt verhoogd (indexatie). Voor een aantal pensioensoorten is de indexatie onvoorwaardelijk. Hiervoor is geen besluit nodig.

Meer informatie over het indexatiebeleid en de indexatie in voorgaande jaren vindt u bij Indexatiebeleid. De verhoging van de jaarlijkse pensioenopbouw voor Shell medewerkers is onvoorwaardelijk en gelijk met de loonstijging voor 2019 en vastgesteld op 1,0%.