Shell Pensioen tekent convenant IMVB

De Besturen van beide Shell pensioenfondsen hebben het convenant voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen getekend.

Bij de feestelijke ondertekening op 20 december in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag (zie foto) waren naast vertegenwoordigers van een groot aantal maatschappelijke organisaties ook de ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) en Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aanwezig. Voor Shell Pensioen was al langere tijd van belang dat niet alleen wordt gekeken naar rendement, risico en kosten maar ook naar niet-financiële factoren als milieu, maatschappij en goed bestuur.

90% van de pensioensector doet mee
Via het IMVB-convenant maakt de pensioensector afspraken met de overheid, en maatschappelijke organisaties zoals milieupartijen en vakbonden, om misstanden bij bedrijven waarin wordt belegd te voorkomen. Richtsnoer daarbij zijn de OESO-richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en de beginselen van de VN Global Compact. Het IMVB-convenant is een initiatief van onze koepelorganisatie, de Pensioenfederatie. Nederlandse Pensioenfondsen beleggen samen voor zo’n 1.340 miljard euro. Dat is geld van deelnemers, waarbij pensioenfondsen het geld laten groeien tot een goed pensioen voor hun deelnemers. Binnen de pensioensector ondertekenen 73 fondsen het convenant, dat is samen goed voor bijna 90% die meedoet.