Voordracht kandidaten voor (her)benoeming VO SSPF

Het Verantwoordingsorgaan (VO) van Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) zoekt een nieuwe vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden als gevolg van het aftreden van Robert de Roos. Ook wil het bestuur één van de huidige vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden graag herbenoemen voor een 2e termijn van 3 jaar.

Er zijn inmiddels 2 kandidaten voorgedragen voor (her)benoeming
De Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell" (VOEKS) heeft bij VO-vacatures voor vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden een recht om kandidaten voor te dragen. VOEKS draagt mevrouw Godelieve Alkemade voor als kandidaat voor de vacature die openstaat bij de pensioengerechtigden.
Verder draagt VOEKS de heer Dick Bode voor als kandidaat voor herbenoeming voor een 2e termijn van 3 jaar. Bent u pensioengerechtigd bij SSPF? Dan ontvangt u hierover meer informatie op vrijdag 21 september.

Bij één of meerdere tegenkandidaten komen er verkiezingen
Naast de voorgedragen kandidaten door VOEKS, kunt u zich verkiesbaar stellen als tegenkandidaat. Om u aan te melden, moet u pensioengerechtigd zijn en heeft u de handtekeningen nodig van minstens 40 anderen die op dit moment pensioen ontvangen van SSPF. Hiervoor is een handtekeningenlijst nodig. Verder moet u kunnen toelichten waarom u voldoet aan de profielschets (competentievisie) van leden van het VO van SSPF.

Melden zich vóór 12 oktober 2018 geen andere kandidaten aan? Dan worden mevrouw Alkemade en de heer Bode automatisch (her)benoemd.

Meer informatie?
In de bijlage bij de brief of mail van 21 september leest u meer over de achtergrond van de voorgedragen kandidaten.

Aangepast 15 oktober 2018: De periode voor het voordragen van kandidaten is voorbij. Dat betekent dat mevrouw Alkemade en de heer Bode worden (her)benoemd.