Resultaten uit het CVP

U ontvangt regelmatig post van ons. Wat krijgt u en wanneer?

Het jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van SNPS
Kortgeleden ontvingen deelnemers het UPO. In september ontvangen gepensioneerden het UPO. Het UPO geeft u inzicht in uw opgebouwde pensioenkapitaal tot en met 1 januari van het lopende jaar.

In juli ontvangt u een overzicht met de resultaten uit het CVP
We geven u inzicht in de resultaten die zijn behaald uit het CVP. U ziet het resultaat van de spreiding op uw pensioenaanspraken in 2018.

Ieder kwartaal ontvangt u een waardeoverzicht van SNPS
U wordt ieder kwartaal geïnformeerd over de beleggingsresultaten van SNPS. Dit noemen wij het ‘waardeoverzicht’. Op het overzicht staat onder andere vermeld hoeveel pensioenpremie er is gestort en hoeveel risicopremie er is betaald. Ook de onttrekking van het kapitaal om CVP aanspraken in te kopen ziet u terug op dit overzicht.

Bouwt u nog pensioen op? Kijk op Mijn Shell-pensioen voor inzicht
Op Mijn Shell-pensioen staat de meest actuele stand van de waarde van uw beleggingen. Bij Mijn pensioen bij… ziet u deze waarde (en uw CVP aanspraken) die wordt doorgerekend tot 68 jaar. Hier worden netto reële bedragen getoond waarbij onder andere rekening wordt gehouden met toekomstige loonstijgingen en andere economische en actuariële parameters. Dit bedrag kan daarom afwijken van de bedragen op het UPO en het waardeoverzicht.