SSPF: premie 2018 bekend

Het bestuur van SSPF (Stichting Shell Pensioenfonds) stelt jaarlijks de premie vast. In het financieringsbeleid beweegt de pensioenpremie mee met de loonontwikkeling bij Shell in Nederland en met de gemiddelde leeftijd van de actieve deelnemers. Per 1 maart 2018 bedraagt de totale premie 24,7%. De deelnemers betalen hiervan 2%.
 
Periodiek onderzoekt het bestuur of het beleid nog goed in elkaar steekt, en wat er eventueel moet veranderen. Dat gebeurt op basis van een Asset and Liability Management studie (ALM). Mocht de lopende ALM-studie leiden tot aanpassingen in het financieringsbeleid, dan kan de premie later in 2018 nog een keer worden aangepast.

SSPF zal de uitkomsten van de ALM-studie en eventuele wijziging van de premie meedelen via een nieuwsbericht aan de aanspraak- en pensioengerechtigden en publiceren op de website.