SSPF: pensioenbeheer naar Achmea Pensioenservices

SSPF besteedt het pensioenbeheer uit aan Achmea Pensioenservices.

Het gaat om de uitbesteding van de administratie en de communicatiewerkzaamheden: het strategische beleid en de eindverantwoordelijkheid blijven liggen bij het pensioenfonds. Zaken als juridisch, investeringen, risicobeheer, compliance etc. blijven uitgevoerd worden door het pensioenfonds. 

Lees de meestgestelde vragen over de uitbesteding